_________ استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع بلامانع است _________

" کانون ایران قلم"

kanoon@iran-ghalam.de

info@iran-ghalam.de

www.iran-ghalam.de

اگر قرار باشد آقای رجوی به زبان فارسی سلیس حرف بزند

 

06.03.2009

بهار ایرانی
http://www.mojahedin.ws/article/show.php?id=3099

نمی دانم این چندمین یادداشتی است که نگارنده درباره نکات پیام 7 بهمن رجوی می نویسد. اما یقین می دانم، می شود به تعداد سطرهای این پیام روی تناقضات و سفسطه بازی های آقای رجوی انگشت گذاشت و نوشت. آقای رجوی در پیام 7 بهمن ماه خود می نویسد و می گوید:

" اشرف، بشرحی كه ذیلا میآید و همچنان كه نیروهای چندملیتی بارها در 5 سال ونیم گذشته تأكید كردهاند، یك منطقه خلع سلاح شده غیرنظامی است كه هیچ فرد مسلح و نیروی نظامی و انتظامی مجاز به ورود در آن نیست. بهمین خاطر اشرف را از سال 2004، شهر اشرف نامیدیم."

این ادعای آقای رجوی حاوی چند تناقض و سفسطه و فرافکنی است که به چند نمونه آن اشاره می شود.

1- آقای رجوی بارها در اظهارات و پیام های خود در موضوع خلع سلاح قرارگاه اشرف دچار تناقض گویی شده اند. ایشان به ضرورت یا از واژه تحویل سلاح به آمریکایی ها و یا واژه ترکیبی خلع سلاح شدن استفاده کرده اند. چنانچه در همین مورد از شق دوم استفاده و مورد تاکید قرار داده اند. حال آنکه هر آدم عامی هم تفاوت دادن و گرفتن را می فهمد. تفاوت در این است که سلاح هایمان را از ما گرفتند با اینکه ما سلاح هایمان را داوطلبانه تحویل دادیم. و البته این معنی هم در بیانات آقای رجوی مستتر است که اگر سلاح هایمان را نمی دادیم هم سلاح را می دادیم و هم صاحبان سلاح. چنانچه رجوی بارها روی این جمله نغز تکیه کرده است که او میان سلاح و صاحب سلاح ترجیحا صاحب سلاح را انتخاب کرده است. اینکه این دوپهلو سخن گفتن چه ضرورتی دارد تصور می کنم تا کنون برای اهل فهم روشن شده باشد. اما تنها اشاره به دو جنبه و بار پارادوکسیکال اقتدارگرایی از یک سو و ترحم نمایی و مظلوم نمایی از سوی دیگر، در توجیه این دو پهلوگویی کفایت می کند. آقای رجوی بسته به اینکه مخاطبانش چه کسی است روی سکه اش را انتخاب می کند. و البته ایشان برای یکبار هم شده باید شفاف و سرراست منظور نهایی شان را بیان کنند. زیرا از این معنی مفاهیم و تفاسیر متعدد مترتب می شود که می تواند در جای خود برای حل پاره ای موضوعات اساسی مفیده به فایده باشد.

2- اگر همین اظهارات اخیر ایشان در پیام 7 بهمن را مبنا و شاخص قرار بدهیم معنایش این است که آقای رجوی به اختیار و اراده خودشان سلاح ها را تحویل نداده اند و در واقع چنانچه از مفهوم کلمات شان استنباط می شود، این سلاح ها از آقای رجوی و ساکنین قرارگاه اشرف گرفته شده است. فرش قرمزی که به دستور آقای رجوی زیر پای آمریکایی ها انداخته می شود شق ثانونی آن روی سکه ای است که رجوی از توازن قوای اش در مقابل آمریکایی می کند و به هیچ چیز دیگر مربوط نمی شود و ادعای رجوی مبنی بر اینکه طرف حساب اصلی او جمهوری اسلامی بوده تنها محصول همین ارزیابی است که اتفاقا می توان آن را عاقلانه ترین تصمیم رجوی در تمام عمرش تلقی کرد. پس در این صورت تغییر نام قرارگاه اشرف به آنچه ایشان ادعا می کنند یعنی شهر اشرف یک امر ناگزیر برای نظامیانی بوده است که وقتی فاقد سلاح هستند خودبخود موضوعیت نظامی بودن و مسلح بودن از آنها ساقط می شود. و بقول ایرانی ها انتخاب شهر اشرف نتیجه بی چادری بی بی بوده است و نه چیز دیگر.

3- اما اینکه ایشان خلع سلاح شدن را مستند غیر نظامی بودن ساکنین قرارگاه اشرف معنی کرده اند، باز دچار تناقض رفتاری شده اند. به این دلیل که غیر از خلع سلاح های این قرارگاه که آن هم توضیح اش رفت، همه نشانه ها و علائم حاضر در میان ساکنین قرارگاه اشرف نشان می دهد این منطقه کاملا نظامی است. به چند دلیل

الف- اول اینکه اگر آمریکایی ها قرارگاه اشرف را مورد تعرض و حمله قرار نمی دادند، کماکان ساکنین قرارگاه اشرف در وضعیت نظامی و مسلح می ماندند. و این هیچ ارتباطی به موضوعیت خلع سلاح شدن یا خلع سلاح کردن مجاهدین ندارد. چه بسا در حال حاضر هم اگر آمریکایی ها سلاح مجاهدین را برگردانند کماکان ساکنین اشرف به تمام معنی مشمول تعریف نظامی می شوند.

ب- اینکه هنوز رجوی در پاره ای از اظهارات خود به حالت استمالت و التماس از آمریکایی ها می خواهد تا سلاح های آنها را مسترد و به ساکنین اشرف واگذار کند. گویای این معنی است که در آن صورت به طرف العینی نام شهر اشرف به همان قرارگاه اشرف تغییر خواهد یافت. پس موضوعیت شهر و یا قرارگاه اشرف را تنها اراده و خواست آمریکا مشخص می کند و نه اراده و خواست و احیانا صلح طلبی آقای رجوی.

پ- اینکه ساکنین قرارگاه اشرف کماکان از همان یونیوفرم های نظامی قبل از خلع سلاح استفاده می کنند و تمامی علائم و نشانه ها از جمله مراسم صبحگاهی و تمرینات بدنی و رزمی و تلویزیون موسوم به سیمای آزادی، تمامی گویای این معنی است که آنها یک گروه شبه نظامی آماده هستند که در انتظار بازگشت سلاح های شان از سایر جهات باید آماده و مهیا باشند. پس موضوعیت نظامی بودن قرارگاه اشرف از اساس منتفی نشده است و بسته به مقتضیات است که یکی از محوری ترین آنها تغییر صابخانه است و لاغیر.

ت- و یک سوال اساسی اینکه اگر آمریکایی ها مجاهدین را خلع سلاح نمی کردند، آقای رجوی دلیلی برای تغییر نام قرارگاه اشرف به نام شهر اشرف داشتند.

ث- و نکته با مزه تر استفاده رندانه آقای رجوی از ضمایر در نوشته ها و گفته های شان است. ایشان در ابتدا می گویند: نیروهای چندملیتی بارها در 5 سال ونیم گذشته تأكید كردهاند، یك منطقه خلع سلاح شده غیرنظامی است." اما در پایان همین پارگراف عطف به ضمیر اول شخص می نویسد بهمین خاطر اشرف را از سال 2004، شهر اشرف نامیدیم." که در واقع نامیدیم عطف به همان اول شخص مفرد نامیدم است. هر محصل ابتدایی هم حداقل بر اساس گرامر زبان فارسی که یاد گرفته می داند ضمائر مورد استفاده آقای رجوی حتی به لحاظ دستور زبان فارسی هم غلط است چه برسد به محتوای و جنبه های اثباتی آن. می گوید چنانچه نیروهای چند ملیتی ما را خلع سلاح کرده اند، پس نام قرارگاه اشرف را شهر اشرف نامیدیم. ساده ترین معنی اش این است که اگر ما را خلع سلاح نمی کردند ما هم قرارگاه اشرف را به شهر اشرف تغییر نام نمی دادیم.

 

مطالبی در ارتباط:

ــ نامه ای به برنارد کوشنر ( انجمن ایران باستان ، آینده درخشان )

ــ وارونه نمایی مجاهدین ( شمس حائری )

ــ محکمه و حکم از دیدگاه رجوی و سازمان مجاهدین خلق ( بهار ایرانی ) 

ــ جلسه انجمن ایران باستان آینده درخشان در پاریس ( سایت ایران باستان )

ــ  آغاز و فرجام مجاهدین در عراق - بخش پنجم ( جواد فیروزمند )

ــ بیدار شدن از خواب شش ساله ( علی جهانی فرد )

ــ اروپا مأمن تروريست هاي مجاهدين خلق مي شود   ( لوس آنجلس تایمز )

ــ نامه به پزشکان بدون مرز ( ایران باستان )

ــ مصاحبه مسعود خدابنده با تلویزیون فارسی صدای آمریکا و تلویزیون فارسی بی بی سی  ( ایران اینترلینک )

ــ استقرار مجاهدین در عراق، خاستگاه کلیدی رجوی در پیام 7 بهمن ماه  ( بهار ایرانی )

ــ فرقه مجاهدین از بیرون و درون ( مزدک پارسی )

ــ ویدئوی سخنان هادی افشار عضو سابق مرکزیت سازمان مجاهدین ( آریا ایران )

ــ مصاحبه  با آقای  فرزاد فرزین فر شاعر و نویسنده ساکن سوئد ـ قسمت دوم ( سایت ایران قلم )

ــ تبعات تصمیم اتحادیه اروپا در خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی ( بهار ایرانی )

ــ نامه سرگشاده  به برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ( محمد حسین سبحانی )

ــ موضوعی دردسرآفرین برای آمریکا ‏ ( مجله تایم )

ــ مجاهدین فرقه هستند  ـ ژوزی دوبيه نماینده مجلس بلژیک ( روزنامه لیبر بلژیک )

ــ  نامه سرگشاده  به واتسلاو کلاوس رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ( محمد حسین سبحانی )

ــ «مجاهدين خلق در فهرست گروه های تروريستی آمريکا باقی می ماند» ( وال استریت ژورنال )

ــ کمی حماقت چاشنی جاسوسی و تروریست ( بهزاد علیشاهی ـ وبلاگ حسن زبل )

ــ انعکاس فعالیت های اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق در تلویزیون فرانسه ( بنیاد سحر )

ــ خروج از لیست سازمانهای تروریستی تغییری در سرنوشت مجاهدین خواهد کرد؟ ( هادی شمس حائری )

ــ نامه سرگشاده به واتسلاو کلاوس رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ( علی جهانی فرد )

ــ معامله بر سر مجاهدین یا تصمیمی قضایی؟ ( رادیو زمانه )

ــ مصاحبه آقای مسعود خدابنده در مورد وضعیت مجاهدین  ( تلویزیون فارسی بی بی سی )

ــ کانون ایران قلم  خروج احتمالی سازمان مجاهدین خلق از لیست گروه های تروریستی را محکوم می کند  ( ایران قلم )

ــ نامه سرگشاده به  فرانک اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان ( محمد حسین سبحانی )

ــ اطلاعیه فراکسیون سبزهای آلمان درباره مجاهدین ( ایران امروز )

ــ در مورد مسائل جدید افشا شده در سازمان مجاهدین ( بتول ملکی )

 

 

 سایت ایران قلم از انتشار مطالب و مقالاتی که در آن کلمات توهین آمیز استفاده شده، معذور است

مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نویسندگان آن می باشد